POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Administrator danych osobowych oraz podstawa i cele przetwarzania

W Wałbrzychu z siedzibą pod adresem ul. Podgórska 38 może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jako administrator danych osobowych:

 1. na podstawie Pani/Pana zgody w celach marketingowych w zakresie: przygotowania i przedstawienia ofert usług; zawarcia umowy i jej realizacji
 2. na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celach odpowiedzi na jakiekolwiek zapytania skierowane do naszej firmy;
 3. na podstawie przepisu prawa lub Pani/Pana zgody – w celach prowadzenia rekrutacji;
 4. na podstawie realizacji umowy – w celu realizowania umowy o pracę, umowy o świadczeniu usług lub umowy zlecenie.

Każdorazowo w momencie pierwszego zebrania od Pani/Pana danych osobowych otrzyma Pani/Pan konkretne informacje o celach i podstawie przetwarzania danych. W każdej chwili może Pani/Pan uzyskać te informacje kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt. 4.

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

FIN-MAG Magdalena Karaśkiewicz będzie przetwarzał Pani/Pana dane tylko przez taki okres, który będzie potrzebny do realizacji konkretnych celów przetwarzania, a następnie je usunie.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także w procesie rekrutacji pracowników, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na innej podstawie prawnej.

Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

 1. naszym dostawcom usług IT, takim jak dostawca usług hostingowych oraz serwis naszego systemu informatycznego;
 2. naszym partnerom biznesowym – podmiotom rachunkowym, obsługi biurowej, doradczym.

Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych za granicę.

3. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W zależności od podstawy przetwarzania danych, przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 6. jeśli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je bezpośrednio do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, można ją w każdej chwili wycofać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 666-381-034 lub wysłanie maila na adres biuro@e-finanse-walbrzych.pl

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie, w jaki przetwarzamy dane osobowe lub aby zrealizować którekolwiek z uprawnień opisanych w tej Polityce, prosimy uprzejmie o:

 • kontakt telefoniczny pod numerem 666-381-034
 • wysłanie maila na adres  biuro@e-finanse-walbrzych.pl
 • przesłanie korespondencji na adres: (58-303) Wałbrzych, ul. Podgórska 38

 • Polityka ochrony danych osobowych - zobacz


  powrót...